Arvoltaan vähäisten hankintojen merkitys
Pienhankinnat ovat suuri mahdollisuus

perjantaina 04. maaliskuuta 2016

Käytännössä näitä yleisesti kutsutaan pienhankinnoiksi. vaikka aivan pieniä summia ne eivät ole edes julkisyhteisöissä. Lukumäärältään valtaosa kaikista  julkisista hankinnoista on näitä pienhankintoja.  Hankintalain velvoittavuuden näkökulmasta pienhankinnat ovat kynnysarvojen alittavia hankintoja, joita ei esim. markkinaoikeus käsittele. Pienhankinnat tulisi toteuttaa hankintalain säädöksiä seuraten. 

Pienhankintojen merkitys

On kuitenkin oikeaa, merkityksellistä ja taloudellisesti järkevää käytäntöä mahdollistaa pienhankintojen toteuttaminen mahdollisimman kevyin toimenpitein.  Pienhankinnoilla on mitä parhain mahdollisuus toteuttaa myös julkisyhteisön ja lähialueen yritysten yhteistyötä. Tämän tueksi sekä ostajien että tarjoajien läheinen yhteistyö on mahdollista virittää kaikkia hyödyttävälle tasolle.  Hyvällä ohjeistuksella ja yhteistyöllä myös alueen elinvoimaisuus voi säilyä ja kehittyä.

Pienhankintojen ohjeistaminen yhteiseksi parhaaksi

Hankintatoimessa toimivilla on mahdollisuus päättää, miten pienhankinnat toteutetaan. Paikallisilta tai lähialueelta tehdyt ostot ovat mahdollisia etenkin   hyvän ohjeistuksen myötä.  Kevyet ja toimivat pienhankintaohjeet mahdollistavat selkeitä etuja niin ostajien kilpailutustyön kohtuullisuuteen, hankintojen saatavuuteen ja nopeuteen kuin myyjien liiketoimintansa kehittämiseen ja palvelutarjontansa toimivuuteen.

On myös hyvä tiedostaa, että uudessa hankintalaissa pienhankintojen arvot ovat nousemassa tavara- ja palveluhankintojen osalta.  Menettelyä on syytä kehittää toimivaksi kokonaisuudeksi lainsäädännön sitä tukiessa.