Taitohankintablogi
Julkinen hankinta on blogi- ja ajankohtaisasioiden keskiössäOlli Annala toimitusjohtajaksi

torstaina 14. joulukuuta 2017

Olli Annala on aloittanut yhtiön toimitusjohtajana 1.12.2017 alkaen.

Lue lisää...


Julkiset pienhankinnat ja paikallinen tarjonta

lauantaina 23. huhtikuuta 2016

Julkiset pienhankinnat ovat hankintalain mukaan kynnysarvot alittavia hankintoja.

Lue lisää...


Ympäristöasioiden huomiointi sai 1990-luvulla julkisissa hankinnoissa suuren, käytäntöä korostavan merkityksen.  Jälkikäteen ajatellen projektimme moninaiset ja konkreettiset asiat otettiin mielenkiinnolla vastaan.  Erityisesti tarjoavilla yrityksillä oli runsaasti sekä kiinnostusta että tarjontaa.  Ympäristönäkemykset  tuntuivat istuvan hyvin aikakauteen.

Lue lisää...


Halvin hinta sopii harvoin valintaperusteeksi

perjantaina 25. maaliskuuta 2016

Arvoltaan vähäisten hankintojen merkitys

perjantaina 04. maaliskuuta 2016

Pienet asiat voivat usein tuntua vähäpätöisiltä ja kenties merkityksettömiltäkin. Julkisissa hankinnoissa arvoltaan vähäisiä hankintoja nykyisin ovat alle 30.000 euron tavara- ja palvelu- sekä alle 150.000 euron urakkahankinnat. Summat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Lue lisää...


Julkinen hankinta

tiistaina 09. helmikuuta 2016

Julkinen hankinta käsitteenä korvasi yleisesti käytössä olleet kuntien tai valtion hankinnat 1990- luvun alkupuolella.  Menettely liittyi sopimukseen Euroopan talousalueesta (ETA), johon Suomikin tuolloin kuului. Valtion hankintoihin ETA-sopimukset velvoittivat, mutta kuntien hankintoihin käytännön menettelyt tulivat ”viiveellä”.

Lue lisää...


YK:n 38. yleiskokous asetti 1983 riippumattoman komission laatimaan pitkän aikavälin ympäristöstrategiaa, joka mahdollistaisi kestävän kehityksen  vuoteen 2000 mennessä. Komission puheenjohtajaksi kutsuttiin norjalainen poliitikko Gro Harlem Brundtland. Loppuraportti ”Yhteinen tulevaisuutemme” julkistettiin vuonna 1987.  Raportti loi periaatteet, jossa  ihmiskunnan perustarpeet tyydytetään viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan. Prosessin myötä sanapari ”kestävä kehitys” alkoi vähitellen sisäistyä kieleemme.

Lue lisää...


Kirjoittaja

Yrittäjän vahva kokemus ja innovatiivisuus mahdollistavat julkisen hankinnan käytännön toimintatapojen kehittämisen ja esilletuonnin.