Julkiset pienhankinnat ja paikallinen tarjonta
Pienhankinnoilla vaikutetaan mm. paikallisiin tai lähihankintoihin

lauantaina 23. huhtikuuta 2016

Julkisten pienhankintojen ohjeistaminen

Joustavimmin pienhankinnat toteutuvat hyödyntäen hankintayksikkönsä hyväksymää pienhankintaohjeistusta.  Ohjeistuksessa on toivottavaa määritellä pienhankintojen kilpailuttamismenettely, päätöksenteko ja hankintojen ilmoittamismenettely. Voimassa olevien, yleisten rahallisten arvotasojen puitteissa myös hankintapäätöksen suhteutus ja jako ainakin pariin toimintatasoon on syytä mainita.. Esimerkiksi 3.000 euron hankinnan kilpailutus on järkevää tehdä kevyemmin kuin esim. 25.000 euron pienhankintakilpailutus. Pienhankintaohje yhteisesti hyväksyttynä on hankintayksikön omaehtoinen toimintatapa, joka helpottaa pienhankintojen tekemistä. Pienhankintaohjeessa tulisi toimintatavan lisäksi määritellä tekijöille hankintavaltuudet, koska hankintapäätöksen tekeminen tulisi niin ikään olla joustavaa ja hallittua.

Mikäli hankintayksiköllä ei ole pienhankintaohjeita, suosittelen laatimaan esim. yhden A 4- arkin mittaisen selkeän ja ytimekkään hankintaohjeen, jossa pienhankintojen sisältö ja toteutustapa määritellään.  Halutessanne annan teille vapaaseen käyttöönne toimivan ohjeistusmallin.  Sen saat viestittämällä osoitteeseen kari.annala@taitohankinta.fi.

Paikallinen tai lähihankintojen toteutus

Jokaisen hankintayksikön lähialueella on toimijoita, joita kiinnostaa tarjota ja toteuttaa pienhankintoja. Ongelmaksi useimmiten muodostuu kuitenkin ostajien taholta tieto, mitä lähialueella on tarjolla.  Vastaavasti tarjonnasta kiinnostuneet yritykset eivät välttämättä osaa oma-aloitteisesti tarjota tuotteitaan, palvelujaaan ja urakointejaan.  Tiedonkulkua osapuolten välillä on syytä korostaa ja etsiä parhaiten soveltuvia toimintamalleja. Pienhankinnat on mahdollista ilmoittaa hankintayksikön nettisivuilla ja tarvittaessa lähettää "tarjouspyyntö" tiedossa oleville tarjoajille.  Menettelystä hyvää ja toimivaa esimerkkiä näyttää Nakkilan kunta, jossa pienhankinnat on nimetty osuvasti "Pikkuhilmaksi".

Tämä kaikki on täysin mahdollista ja jopa toivottavaa.  Hyvin hoituvasta yhteistyöstä hyötyvät kaikki - ostajat onnistunevat hyödyntämään tarpeensa, myyjien toiminta kehittyy ja yhteiskunnan kannalta hankinta toteutuu joustavasti. Näin julkisissa hankinnoissakin on mahdollista toteuttaa vastuullista elinkeinopolitiikkaa.