Kestävä kehitys julkisissa hankinnoissa eteni vauhdilla ja myötätuulessa
Projektista tuli toimintatapa

torstaina 21. huhtikuuta 2016

Kestävän kehityksen ajatukset ja teot sävyttivät kaupungin hankintatoimen koko 1990-lukua.  Kestävän kehityksen toimet ja tavoitteet vakiintuivat kaupungin tarjouspyyntöihin ja tarjousten vertailussa niille annettiin selkeä painoarvo.  Tämä toteutui niin, että ympäristötoimia kohdeltiin laadullisina näkökohtina.  Tämä merkitsi sitä, että ympäristöä vahvistavat ominaisuudet ohittivat hinnaltaan halvimmat tarjoukset.  Ympäristöominaisuudet vaihtelivat jo tuolloin sekä tuotteiden ominaisuuksina että logistisina ja käyttöä helpottavina tekijöinä.  Mielenkiinto ympäristön huomioimisesta hankinnoissa levisi nopeasti ja hankintatoimeen tuli jatkuvasti kyselyjä lisätietojen saamiseksi. Pian oltiin tilanteessa, että hankintatoimen 3 hengen joukolla ei kyetty antamaan riittävää tietoa kaikille halukkaille.

Myös kaupungin omien hallintokuntien sekä erityisesti tarjoajien taholta innostuttiin asiasta. Projektiryhmä osaltaan luonnollisesti jatkoi toimiaan, mutta myös tarjoavat yritykset jakoivat auliisti osuuttaan jo ennen tarjouspyyntöjen tekemistä.  Tällöin voitiin myös selvittää toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja soveltuvuus kilpailuun.

Ekoneuvoja hankintatoimistoon

Uutena toimenpiteenä hankintatoimistoon saatiin palkattua päätoiminen ekoneuvoja jakamaan ja keskittymään ympäristöasioiden kehittämiseen ja informaation jakamiseen. Tuohon aikaan oli käytössä ns. työllistämistuki työttömille työnhakijoille.  Hankintatoimi otti mahdollisuuden käyttöön ja sai palkata vuodeksi kerralla yksinomaan ympäristöasioihin keskittyvän henkilön.  Rekrytoinneissa onnistuttiin hyvin.  Ekoneuvoja dokumentoi asiat hyvin, joten uuden henkilön oli näin hyvä jatkaa.

YK:n ympäristökokous Kiotossa 1996

YK laati Kioton kokoukseensa kirjan ympäristöä huomioivista käytännön toimista ja antoi jäsenvaltioilleen mahdollisuuden esittää hyviä käytännön esimerkkejä.  Suomen osalta kirjaan valikoitui Porin hankintatoimen ympäristötoimet.  Kirjassa esiteltiin keskeisiä ja kenties erilaisiakin toteutuksia, koska kokouksen jälkeen hankintatoimeen alkoi tulla eri puolilta maailmaa kyselyjä, ihmetyksiä ja kiitoksia.

Hankintatoimessa olimme jopa ymmällämme asiasta ja toimiemme kiinnostuksesta.  Halu palvella kyselijöitä oli suuri, mutta pienen hankintatoimiston voimavarat ja mahdollisuudet toimia rajalliset. Toki dokumentoinnit olivat olemassa ja varmuuden vuoksi niistä laadittiin myös englanninkielinen, kirjallinen versio.

Internetin tulo pelasti

Hankintatoimi päätti kouluttautua internetin käyttäjäksi ja ottaa toimissaan sen käyttöön. Henkilökunta innostui asiasta ja havaitsi nopeasti sen hyödyt kaikessa toiminnassaan. Samaan aikaan myös sähköposti teki tuloaan ja hankintatoimi oli alusta alkaen sen ensimmäisiä käyttäjiä.

Hankintatoimelle laadittiin omat nettisivut vuonna 1996. Samaan aikaan sivuille tehtiin oma osio, jonne ympäristöprojektin englanninkielinen siirrettiin. Näin ympäristötoimet ja niiden tulokset olivat avoimesti esillä. Sivustolla oli kävijöitä laajasti, kaikista maanosista. YK:n tausta osaltaan siivitti sivuston käyttöä.

Tavarapörssi

Kansainvälisten toimien lisäksi työskenteltiin 1990- luvun loppupuolella myös hyvinkin käytännöllisten asioiden parissa, joista tavarapörssi oli yksi.  Sen lähtökohta perustui siihen, että samaan aikaan kaupungin hallintokunnat sekä ostivat uusia tavaroita (erityisesti kalusteita) että miettivät miten hävittävät vanhat uusien tieltä. Aina oli myös niitä, joiden talousarviossa ei ollut mahdollisuutta hankkia uusia.  Myöskään tieto ei välttämättä kaupunginkaan sisällä kulkenut ja jotkin hallintokunnat kävivät ostamassa kalusteita kaupungin järjestämistä huutokaupoista.

Tavarapörssiä pidettiin yllä hankintatoimessa ja se saavutti suuren suosion.  Tavaroista luopuva hallintokunta voi itse määritellä antoiko tavaran maksutta toiselle hallintokunnalle vai perikö siitä maksun. Hankintatoimi ilmoitti sekä luovutettavista että tarpeista kaupungin sisäisessä verkossa.

Ympäristötoimet huomioitiin ja palkittiin

Ympäristöprojekti ja toiminta sai laajaa huomiota koko valtakunnassa.  Hankintatoimen edustajat kävivät luennoimassa lukuisissa tilaisuuksissa saaden myös ansaitsemaansa huomiota ja kiitosta.

Huomattavin arvostus saatiin vuonna 1998, kun Kesko Oy palkitsi Porin hankintatoimen arvoltaan 40.000 markan ympäristöpalkinnolla, Hankintapäällikkönä kävin sen vastaanottamassa juhlallisessa tilaisuudessa.

Kokemus

Ympäristöprojekti hallitsi selkeästi ja ansiokkaasti Porin hankintatoimen 1990-lukua. Aika oli toimillemme otollinen ja suuri kiitos kuuluu hyvin valikoituneelle projektiryhmälle. Monia muitakin, tässä mainitsemattomia asioita huomioitiin ja toteutettiin. Arvokkainta kuitenkin oli toimien oikea lähtökohta, yhteinen työ ja saavutukset.